Regulamin

WARUNKI WYNAJMU I UŻYTKOWANIA SAMOCHODÓW Prestige Cars

1. Osoba wynajmująca samochód musi mieć skończone 21 lat, prawo jazdy ważne co najmniej od roku i przedstawić drugi dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

2. W przypadku wynajmu samochodu przez firmę wpis do KRS oraz CEIDG będzie weryfikowany. Jeśli brakuje właściwych informacji w systemie konieczne będzie przedstawienie dokumentów

rejestracyjnych firmy (KRS, NIP, REGON).

3. W przypadku wynajmu samochodu bez kierowcy Prestige Cars wymaga zabezpieczenia w postaci kaucji zwrotnej. Wysokość kaucji zależy od samochodu i wynosi od 3.000zł do 5.000zł.

Kaucję można wpłacić w postaci gotówki lub przelewu bankowego. W przypadku kradzieży samochodu kaucja zostanie zatrzymana do czasu wyjaśnienia sprawy.

4. W przypadku braku zwrotu samochodu w ustalonym terminie Prestige Cars może nałożyć na Wynajmującego koszty dodatkowe (zgodnie z cennikiem, ale powiększone o 40% opłaty

5. Palenie w samochodach Prestige Cars jest zabronione.

6. Wynajmujący jest zobowiązany do naprawienia lub pokrycia kosztów naprawy wszelkich szkód jakich dokonał w samochodzie, a także kosztów książki serwisowej, polisy ubezpieczeniowej, kluczyków, etc. w przypadku ich zagubienia.

7. Zwracany samochód musi być zatankowany do pełna, oraz umyty i posprzątany

8. Przewóz przedmiotów i substancji zabronionych polskim i europejskim prawem samochodami Prestige Cars jest zabroniony. Zabronione jest również prowadzenie wynajętego samochodu pod wpływem substancji prawem zabronionych, takich jak: alkohol, narkotyki oraz niektóre leki.

9. Samochodami Prestige Cars można poruszać się jedynie drogami krajowymi oficjalnie dopuszczonymi do użytkowania.

10. Jedynie wynajmujący i osoby wskazane w umowie są upoważnione do prowadzenia samochodu

11. Wynajmujący jest zobowiązany do pokrycia kosztu: mandatów drogowych, dodatkowych opłat za niewłaściwe parkowanie i grzywien, jeśli takowe powstaną w okresie wynajmu.

12. W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności Wynajmujący jest zobowiązany do natychmiastowego kontaktu z pracownikami Prestige Cars pod numerami wskazanymi w

danych kontaktowych firmy.